TEBECO

Firma TEBECO spol. s r.o. je společností zabývající se vývojem, konstrukcí a výrobou speciálních strojů a zařízení. Divize “Těžkotonážní pomaluběžné vozy” je zaměřena na vývoj technologií pro oblast vnitropodnikové manipulace od 5 – 300 tun. Díky technické vyspělosti a inovativním řešením představuje strojní zařízení firmy TEBECO absolutní špičku ve svém oboru. Vysoká úroveň výzkumu a vývoje nových zařízení je realizována díky úzké spolupráci s univerzitou ČVUT v Praze – Výrobní stroje a zařízení, Západočeskou univerzitou v Plzni – Katedrou kybernetiky a Výzkumným ústavem pro strojírenskou a výrobní technologii. Našimi partnery v oblasti vývoje nových zařízení jsou rovněž přední producenti průmyslových komponentů. Tímto je zajištěno spojení cenných praktických zkušeností, engineeringu a těch nejnovějších poznatků z oblasti konstrukce strojních zařízení.

Při  vývoji našich strojů je kladen velký důraz na zpracování detailních studií, v rámci kterých je určen směr a nové myšlenky pro řešení vývojového projektu. Realizace výpočtových a konstrukčních prací zajistí dosažení základní funkcionality nových strojů, avšak nezbytným prvkem pro komplexní optimalizaci produktu je průmyslový design. Ten se promítá nejen ve zvoleném konstrukčním a tvarovém řešení, ale ovlivňuje rovněž zásadním způsobem univerzálnost použitých komponent, dopad výroby na životní prostředí, skladovatelnost a přepravu dílců, úsporu materiálu, balení a další prvky, které při běžném úhlu pohledu nejsou řešeny. Tato spirála se uzavírá pouze tehdy, je-li zabezpečena fungující zpětná vazba se zákazníkem přinášející do rukou vývojářů podněty pro neustálé zlepšování.

Popsané principy konstrukce a kontinuálního vývoje představují zásady, jejichž důsledné dodržování je při činnosti naší firmy prioritou.